Maria

Jeg hedder Maria Dressler, er 45 år, uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2004 og autoriseret af Socialministeriet i 2006. Jeg deltager løbende i efteruddannelser og har en særlig viden om socialpsykologi, traumepsykologi og almen udviklingspsykologi/børnepsykologi samt integrationerne mellem dem.

Jeg er indehaver af HAFU – Institut for liv sammen med Camilla Obel.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er, som autoriseret psykolog, underlagt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, en række krav til sikring af kvaliteten i mit arbejde samt reglerne om tavshedspligt.

Siden 2004 har jeg arbejdet som psykolog på forskellige felter, hvilket har givet mig bred erfaring ift. at arbejde med børn, unge og voksne. Jeg har erfaring med at arbejde med mennesker med traumer, mennesker med psykiske vanskeligheder, mennesker med somatiske lidelser og mennesker med to kulturer. I alle aldre. Jeg arbejder integrererende og altid med nøgleordene mening og sammenhæng.

Terapeutiske indsatser er det ene ben af mit arbejde. Det andet er uddannelse, supervision og opkvalificering af professionelle. Sammen med Camilla Obel har jeg udviklet Diamantforløbene, som vi uddanner professionelle i at varetage. Desuden har jeg gennem mange år været ekstern lektor og specialevejleder på Institut for psykologi ved Københavns universitet.

Jeg skriver løbende artikler, kronikker og har udgivet to bøger ‘Vredeshåndtering i indskoling og børnehave’ og ‘Vredeshåndtering for unge’.

I mit arbejde er udgangspunktet, at alle mennesker og deres liv giver god mening – dét, der er, giver god mening. Herudfra samarbejder jeg om at skabe forandring og udvikling.

Min tilgang er generelt kendetegnet ved en klar, tydelig og uformel omgangstone. Jeg lægger vægt på at sige, hvad jeg gør, og gøre, hvad jeg siger, fordi jeg tror på, det giver tryghed og mulighed for at tage stilling.

Det er min erfaring, at dét, at finde en psykolog, der passer til dét, man har brug for, kan være en stor udfordring. Uanset hvilken type opgave, det drejer sig om. En psykolog er jo ikke bare en psykolog. Psykologien har mange retninger og der er mange forskellige måder at være psykolog på.

Jeg håber, det giver dig mulighed for at tage stilling til om det, jeg kan tilbyde, matcher dit behov. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du gerne vil vide mere.