Menneskesyn

I HAFU deler vi et fælles grundlæggende menneskesyn, der farver alt vores arbejde:

  • at alle mennesker har en historie, som er deres egen, og som præger deres liv på godt og ondt. Fx kan det at have været impliceret i en bilulykke give traumer, som påvirker både krop og sjæl, selvom man ikke er kommet til skade. Det kan få afgørende betydning for arbejdslivet, den oplevede livskvalitet, overskud, angstniveau, forholdet til andre mennesker osv.
  • at alle mennesker er påvirkede af og til en vis grad underlagt de omstændigheder, de lever under, og de konkrete sammenhænge, de indgår i, fx i deres familier, på skoler, på jobbet osv. Fx kan man være præget af en fysisk sygdom hos sig selv eller sit barn. Og fx får det betydning, hvilken chef man har, om man bor i Danmark eller Kina, Bjerringbro eller Brøndby osv.
  • at alle mennesker styrer dele af deres liv, men at der også er dele, der ligger udenfor menneskers egen kontrol. Fx at få et barn med et handicap eller få stress af sit helt almindelige liv
  • at mennesker godt kan fungere meget forskelligt og opleve sig meget forskelligt i forskellige situationer i deres liv. Fx kan det være svært at få familielivet til at fungere, mens karrieren kører på skinner
  • at måden mennesker har det udtrykker sig både kropsligt og psykisk, og at vi ikke kan forstå og forandre uden at undersøge og medinddrage historie og omgivelser.Vi tror på:

  • at mennesker er foranderlige hele livet – og at der altid er håb og udviklingsmuligheder uanset alder
  • at alle mennesker har brug for at opleve deres liv som sammenhængende og sig selv som meningsfulde og for at blive forstået meningsfuldt. Fx kan man blive bekymret for, om man er ved at miste forstanden, hvis man aldrig får bekræftet sin oplevelse af en verden eller en situation
  • at alle mennesker har brug for at føle sig forbundet til andre mennesker. Fx kan isolationsfængsling fremkalde voldsomme psykiske symptomer ligesom dét, at være alene med det svære i livet, er ensomt og vanskeligt
  • at det til enhver tid er voksne, der bærer ansvaret for børn og at det er et ansvar, voksne gerne vil løfte

Vi arbejder ud fra forandringens paradoks: At krav om forandring skaber fastlåsthed, mens respekt, accept og omsorg for det, som er, automatisk skaber forandring (Sørensen 2018).

I alle vores opgaver prioriterer vi først og fremmest at etablere en god kontakt. Til klienter, gæster, kursister og samarbejdspartnere. Til voksne og børn. For undersøgelser viser, at den menneskelige relation er afgørende for al udvikling, forandring, læring og trivsel. behandlingseffekten.