Principper

I HAFU – Institut for Liv beskæftiger vi os med liv

Helt almindelige liv. Liv, der kan føles helt forkerte og svære og umulige at få til at give mening.  Liv, der bøvler. Liv, der er fine og alligevel har aspekter, der forstyrrer.

Vi (sam)arbejder med mennesker

Alle mulige forskellige slags mennesker. I alle mulige sammenhænge. Mennesker i alle aldre. Med alle mulige forskellige liv, muligheder og begrænsninger. Vi arbejder med dét, der er særligt, svært og anderledes. Men vores afsæt er altid i dét, der er fælles. Det almene. Det menneskelige.

Vi er alle sammen meningsfulde eksistenser: Alt dét, vi gør og alt dét, vi siger, betyder noget og har en funktion. Det er ikke altid, det giver mening umiddelbart. Det er ikke altid let at genkende og forstå. Nogen gange er det langt ude. Men det er ikke desto mindre meningsfuldt. Og det har funktion og betydning.

Mennesker gør til enhver tid det bedste, de kan og har lært!

Vi beskæftiger os med de vilkår, livet byder os

Nogle vilkår kan ændres, andre er en livspræmis.

Det kan være svært at skelne, hvad vi kan gøre noget ved. Det kan være svært at afklare, hvad vi har ansvar for. Hvad vi er afmægtige overfor? Hvad vi kan forandre. I det små – og det store.

I HAFU arbejder vi både med at definere og forandre præmisser, så de bedst muligt sikrer tryghed og udviklingsmuligheder. Vi beskæftiger os med, hvordan man bedst muligt lever med de vilkår, der ikke er foranderlige nu og her. Dem, der ligger udenfor vores kontrol.

Vi betragter os selv som detektiver på jagt efter mening og sammenhæng med det formål, at skabe de bedst mulige vilkår for liv.

Først når noget giver mening, kan vi skabe forandring!

Processerne kan konkret foregå i et individuelt samarbejde, i familier, i grupper eller organisationer.

Det kan være i form af samtaleforløb, uddannelsesforløb, supervision, udviklingsforløb og større forandringsprocesser.