Camilla

Jeg hedder Camilla Obel, er 42 år, og oprindelig uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium i 2004.

Jeg har tidligere arbejdet knap 8 år som skoleleder på et skoletilbud for udsatte, og ofte diagnosticerede, unge. Jeg har på mange niveauer været involveret i forhold vedr. børn og unge, hvis trivsel, udvikling og læring er truet. Og jeg har en bred og god erfaring med at samarbejde med og involvere mig i børn og unges liv.

Sammen med Maria Dressler er jeg indehaver af HAFU – Institut for Liv.

Igenem de seneste 9 år har jeg udviklet en særlig ekspertise i vredeshåndtering. Sammen med min kollega, Maria Dressler, har jeg udviklet Diamantforløbene, som har fået liv som en trivsels- og vredeshåndterings-indsats over hele landet. Og jeg har gennemført et utal af Diamantforløb til børn og unge, individuelt og i grupper.

I HAFU tilbyder jeg skræddersyede Diamantforløb til børn, unge og voksne, der oplever vanskeligheder som følge af deres vrede, udadrettede eller selvskadende reaktionsformer.

Jeg tilbyder også samtalebaserede læringsforløb for børn og unge, der udtrykker livet er svært på andre måder end den vrede og udadrettede.

Jeg har rigtig megen erfaring med – og vægter altid – at samarbejde med de voksne, der tegner et barn eller en unges hverdagsliv, forældre selvfølgelig, men også institution, skole, andre særtiltag mv. De er så vidt muligt aktivt deltagende i forløb hos mig.

Jeg har stor erfaring med børn og unge, der balancerer på randen af eksklusion, børn og unge som ofte har mange negative daginstitutions- og skoleerfaringer, og som har vanskelige liv. Jeg har beskæftiget mig indgående med specialundervisning, både fagligt, didaktisk og pædagogisk. Jeg har erhvervet særlige kompetencer bla. med den svære samtale med børn/unge/forældre og særligt tilrettelagt undervisning for socialt og fagligt udsatte børn/unge.

Mit udgangspunkt er der ikke findes problembørn, kun børn i problemer. Jeg skiller således altid problem fra barn! Selv om børn og unge til tider har en lidt uforståelig adfærd, er det mit udgangspunkt, at den altid giver mening set i lyset af barnets eller den unges livsbetingelser – og at der stort set altid ligger en god intention bag handlingen. Nogle gange kræver det bare, at vi som professionelle er nysgerrig, undersøgende og kigger rigtig godt efter! 

Mit teoretiske ståsted er almenpsykologisk – jeg forstår som udgangspunkt, børn, unge, forældre, professionelle og mig selv, som meningsfulde mennesker, der reagerer (også på, til tider, ikke så konstruktive måder) når livet udfordrer. Jeg har et anker i traumeteorien og arbejder meget med kroppen og følelser. I mit arbejde forsøger jeg at skabe mening i det, der er, og herfra forsøge at skabe de forandringer, der nogle gange er nødvendig, for at komme videre på en god og konstruktiv måde. 

Jeg har udover det mere individuelle arbejde med børn og unge – og til tider deres familier – desuden bred erfaring med at afholde uddannelser for professionelle, samt holde oplæg, workshops og foredrag. Jeg har desuden udgivet to bøger ’Vredeshåndtering for indskolingen og børnehaven’ samt ’Vredeshåndtering for unge’.