Kasper

Jeg hedder Kasper Mikladal og er psykolog fra Københavns Universitet (2010). Jeg er autoriseret af socialeministeriet (2013).

Jeg arbejder til daglig med supervision, praksisudvikling, undervisning og konsultation i mange forskellige sammenhænge. Jeg har rbed erfaring i samarbejeder med mange forskellige professionelle.

Jeg er optaget af at skabe samtaler og processer, der virker og gør en forskel i den konkrete hverdag.

Jeg indleder altid mine supervisionsforløb med et arbejdsmøde med ledelsen.

Formålet er at koordinere supervisionsforløbet med organisationens strategi, medarbejdernes kerneopgaver og lærings- og udviklingsmål. Til tider kobles supervisionsopgaven også til andre forandringer eller udviklingsønsker i forhold til den konkrete hverdag. Herudover er det altid vigtigt for alle involverede, at aftale, hvem der har adgang til hvilken viden i et supervisionforløb.

Konkret går jeg til supervisionsopgaven som en praksisudviklende aktivitet. Det adskiller sig fra mere traditionel sagssupervision ved i stedet at have fokus på, hvad deltagerne skal udvikle af kompetencer og færdigheder i forhold til deres praktiske hverdag og deres ’sager’. 

Jeg tilbyder også sparring og supervision af ledere og medarbejdere , samt samtaler med private gæster.

Sideløbende holder jeg to eksterne lektorater på Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet, blandt andet i løsningsfokuseret procesfacilitering i praksis.

Jeg kan kontaktes direkte på kaspermikladal@protonmail.com