Marianne

Jeg hedder Marianne Schäfer, er 56 år og uddannet psykolog fra Københavns universitet,  psykoterapeut og Imago-parterapeut – autoriseret af Socialministeriet i 2014.

Siden 1998 har jeg arbejdet med samtaler og terapi i egen praksis. De seneste ti år har jeg også  arbejdet i en kommunal pædagogisk psykologisk rådgivning i skoler og daginstitutioner med at skabe gode udviklingsmuligheder for børn, unge og deres voksne; forældre, lærere, pædagoger samt institutions- og skoleledere.

Tidligere har jeg 15 års erfaring som leder i den kulturelle del af erhvervslivet.

Jeg er optaget af relationer, kontakt mellem mennesker og samspil, der skaber udvikling. Forskningen inden for terapeutiske metoder peger på, at det ikke handler så meget om metode men mere om den måde terapeuten møder klienten. Det udviklende samspil skabes, når mennesker i særlige mødeøjeblikke har en oplevelse af at blive set, hørt og forstået på en meningsfuld måde. Mit fokus vil til hver en tid være på at skabe udviklende mødeøjeblikke sammen med mig, dit barn og familie eller mellem dig og dit barn eller dig og din partner, hvis du har valgt at bruge mig som parterapeut.

Det er min erfaring, at det kræver mod at åbne sig op overfor et andet menneske. Det er en sårbar proces også overfor sig selv, at mærke, føle og sætte ord på, alt det der er svært i livet. Derfor er det vigtigt, at du oplever en god kemi mellem os. 

Jeg har en bred teoretisk viden og praktisk erfaring med at skabe udvikling hos børn, unge, voksne og par i kortere og længere udviklingsforløb herunder supervision af professionelle enkeltvis eller i grupper. Jeg har arbejdet med mennesker i alle aldre i mange forskellige livssituationer. Jeg har særlig viden om det almenpsykologiske, udviklingspsykologi (børn), traumepsykologi og på vej til specialist i pædagogisk psykologi. Derudover har jeg erfaring med voksne i krise, helt almindelige liv, der bøvler, adoption, børn der er anbragt udenfor hjemmet og børn i udsatte positioner.

Jeg kan kontaktes på marianne.schaefer@protonmail.com