Børneindsatser

I HAFU elsker vi at samarbejde med børn og unge. Af alle slags. Vi betragter det som noget af det vigtigste i verden, at undersøge og forstå børn og unges perspektiver og logikker – deres måder at være i verden på. At bidrage til at gøre det meningsfuldt, også når det umiddelbart forekommer uforståeligt, uforklarligt, umotiveret og uforudsigeligt.

Vi har rigtig meget erfaring med at arbejde med børn. Som udgangspunkt taler vi i vores praksis kun meget sjældent med børn uden at inddrage deres forældre. Ofte giver det god mening også at inddrage søskende og andre voksne rundt om barnet, fx lærere og pædagoger i skoler og daginstitutioner.

For os er det meget vigtigt, at børn, der har det svært, ikke oplever at stå alene med ansvaret for problemerne og for løsningen af dem. De skal ikke føle sig forkerte, og at der er fejl ved dem. Uanset, hvordan det går.

Ved at invitere forældre med i samtaler, viser vi barnet, at dets problemer og løsningen af dem er en fælles opgave og de voksnes ansvar. Børnene bliver ofte eksperter, der hjælper med at kaste lys over, hvad der gør det hele værre, og hvad der virker til at gøre ting bedre. Meget ofte vil de vanskeligheder, der påvirker børn, kunne forstås som reaktioner på nogle uhensigtsmæssige samspilsmønstre hjemme eller i skolen.

Det er i samtaler med børn vigtigt, at vi også kan tale om de voksne. Forældre skal derfor være indstillede på, at samtalerne også handler om dem.

Afhængigt af problemstillingen vil vi ofte vælge i første omgang udelukkende at arbejde med de voksne rundt om barnet – særligt når barnet er under 7 år. Men forløb kan se meget forskellige ud og tilrettelægges i praksis sammen med jer.