Familieindsatser

Der er mange grunde til at forældre henvender sig til os.

En hyppig anledning er, at de har et barn, der bøvler. Det kan give anledning til usikkerhed og afmagt i forældreskabet: Hvornår gør man noget værre, og hvornår gør man noget bedre? Hvordan skelner man mellem de to? Måske er man begyndt at ’gå på listesko’ for ikke at udløse flere konflikter end højst nødvendigt, og måske kommer der løbende henvendelser fra skole, institution og/eller andre forældre, om noget barnet har gjort. Måske er man havnet dér, hvor man ikke selv oplever, at have dét, der skal til for at hjælpe barnet. Det kan også være man er i tvivl om, om ’der er noget galt med barnet’.

En hyppig anledning er, at familien har været noget særligt igennem, som deres barn reagerer på. Det kan være sygdom eller skilsmisse.

Sommetider er det altså anledningen, der sender forældre vores vej – fx deres skilsmisse – andre gange er det børnenes reaktioner og handlinger – fx aggression, ængstelighed og mavepine, der sender forældre vores vej.

Uagtet henvendelsesårsag, vil vi altid undersøge både anledninger, vilkår og præmisser og børnenes reaktioner, handlinger og udtryk – i sammenhæng med hinanden. Og vi vil møde det med forståelse og et kærligt blik.

Udgangspunktet er altid almenpsykologisk. Vi undgår så vidt muligt al form for vurdering i alle indsatser. Det vil sige, hvis du ønsker en afklaring af, om der er noget galt – er det ikke hos os

Afhængigt af den konkrete henvendelse, designer vi et forløb. Sommetider både for børn og forældre, sommetider sammen, sommetider hver for sig. Sommetider kun for forældre. Sommetider er vi flere involveret. Andre gange er det kun en af os.

Timepris                                                                                               1200 kr./timen