Ungeindsatser

Vi har rigtig gode erfaringer med at arbejde med unge generelt.

Vi har en særlig ekspertise i unge, der viser livet er svært med vrede, udadrettede reaktioner. Det kan være dem, der benytter sig af aggressive handlinger og bliver til fare for sig selv og andre. Det kan være, de er involveret i kriminalitet og misbrug. Det kan være de er blevet beskrevet med lav impulshæmning, manglende selvkontrol, mangel på empati og lignende. Og det kan være de har haft en vanskelig opvækst og skolegang. Det kan være de har fået en eller flere diagnoser.

Vi tager det hele med og møder det med velvilje, kærlighed og forståelse. Vi arbejder selvfølgelig også med at forandre dét, der stiller sig i vejen og dét, som får konsekvenser for de unge selv og deres omgivelser.

Hvordan det enkelte forløb tilrettelægges varierer, og der vil som hovedregel være en involvering af mennesker rundt om den unge, herunder forældre, skole, evt andre aktører.

Vi tilbyder:

Individuelle Diamantforløb for unge  (fra ca. 12-25 år)
Individuel samtale á 2 timers varighed
4 moduler á 2 timers varighed
Tilbagemelding til familie/andre aktører 12.000 pr. ung

Skræddersyede forløb af varierende varighed til unge
(fra ca. 12 år), der kombinerer øvelser og samtale 1.000 kr./timen

Alle prisangivelser er uden moms