Voksenindsatser

I HAFU samarbejder vi meget og gerne med mennesker af alle slags. Vores voksne gæster – eller klienter – kan henvende sig af mange forskellige grunde: Det kan være livet roder og perspektivet er forsvundet. Det kan være stress. Det kan være kroppen smerter og fortæller, at der er noget helt galt. Det kan være følelser, der har vokset sig store og stærke – som er både forstyrrende og smertefulde. Det kan være livet slet og ret går op og ned, og det kan være der blot er brug for en samtalepartner uden for de nærmeste relationer. Det kan også være mennesker, der bærer på svære oplevelser og erfaringer, der påvirker deres liv.

Det kan være forældre til børn, hvor forældreskabet ikke altid er ligetil, forældre til børn med særlige forudsætninger.

Det kan være stort og småt. Uagtet, hvad der måtte være din anledning til at kontakte os, lægger vi stor vægt på at skabe et godt tillidsfuldt samarbejde. Vi bestræber os altid på at møde dig med omsorg og forståelse. Vi arbejder med at skabe mening og sammenhæng i det, du kommer med. Det har en helende kraft i sig selv. Udgangspunktet er altid almenpsykologisk. Det betyder blandt andet, at vi så vidt muligt undgår al form for kategorisk vurdering i alle indsatser.

Vi har en særlig viden om voksne, der reagerer med vrede, udadrettede reaktioner eller som mærker en høj grad af uro. Fysisk og psykisk. Men vi arbejder også med alle andre måder at udtrykke sig på, når livet slår knuder og gør ondt.

Vi er specialiserede i en traumeorienteret forståelse.

Vi tilbyder:

Samtale- eller rådgivningsforløb voksne          1200 kr./timen