Supervision

Vi varetager supervisionsopgaver mange forskellige steder – både individuelt og i grupper. Både i tværfaglige og i monofaglige teams.

Vores tilgang er båret af vores menneskesyn og kendetegnet ved en uformel dialogisk form.

Vi tilbyder:

Individuel supervision psykologer                                                  1000 kr./timen

Gruppesupervision psykologer (4 personer/40 timer)    24.000 kr./pr. pers.

Gruppesupervision       1700 kr./timen

Supervision af plejefamilier 1700 kr./timen