Organisatoriske opgaver

Vi involverer os gerne i udviklingsprojekter og processer.

Det kan være en omstrukturering af specialindsatserne på skoleområdet eller implementering af nye praksisser eller børnesyn i institutioner. Det kan være inklusionseftersyn eller tilpasning til nye krav i lovgivningen, fx på daginstitutionsområdet.

Det kan også være indsatser af mere undersøgende karakter. Fx hvordan står det til med implementeringen af særlige indsatser på skolerne?

En tredje type indsatser er opkvalificering. Det kan fx være opkvalificering af bosteders eller plejefamiliers håndtering af følelsesmæssige udtryk. Det kan være indsatser, der sigter mod nedbringelse af magtanvendelser og/eller tvang.

Det kan også være opkvalificering af ledere i forhold til at implementere overordnede beslutninger i praksis.

Ring til os og lad os se om vi kan finde ud af noget sammen…