Børn- og unge eksperter

Vi  har gennem tiden mødt rigtig mange børn og unge. De har gjort os klogere gang på gang og meget af det arbejde, vi laver, kan vi kun lave, fordi vi har lært så meget af de børn og unge, vi har samarbejdet med.

Vi kalder dem vores børne- og ungeeksperter. Fordi det er lige, hvad de er!

Nu har andre også muligheden for at blive klogere via vores børne- og ungeeksperter.

Gruppen består af alle de børn og unge, der på vores opfordring, har meldt sig helt og aldeles frivilligt til at hjælpe voksne – og måske også andre børn – til at blive klogere. Alle de børn og unge, vi møder har dét, der skal til for at blive ekspert i vores regi.

Nogle gange bidrager de med deres ekspertviden til vores bøger og artikler. Andre gange inviterer vi dem, ifølge aftale med jer derude, med ud og holder foredrag og oplæg. Måske holder de endda selv et foredrag…

Kontakt os, hvis I vil vide mere om børne- og ungeeksperterne, og hvad I eventuelt kan blive klogere på via dem.