Ingen skal bære
deres smerte alene

Kasper

Jeg hedder Kasper Mikladal, er født i 1980 og konsulent i HAFU – Institut for liv

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2010 og autoriseret af socialministeriet i 2013. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er, som autoriseret psykolog, underlagt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, en række krav til sikring af kvaliteten i mit arbejde samt reglerne om tavshedspligt.

Jeg er efteruddannet i systemiske, narrative og løsningsfokuserede metoder og har bred erfaring i at samarbejde med andre professionelle i relations- og omsorgsarbejde, både som supervisor, praksisudvikler, underviser og konsulent. Jeg bistår også i organisatoriske forandringsprocesser og tilbyder ledelsessparring. Jeg har fokus på metoder, men arbejder med afsæt i HAFU – institut for livs menneskesyn. Jeg har også mange års terapeutisk erfaring, primært med voksne. Sideløbende holder jeg to eksterne lektorater på Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet, hvor jeg blandt andet underviser i løsningsfokuseret procesfacilitering i praksis og kvalitative metoder. 

I HAFU – institut for liv tilbyder jeg:

  • Supervisionsforløb som praksisudviklende aktivitet – med fokus på metoder og processer for psykologer og andre faggrupper
  • Kompetence- og færdighedsudvikling hos professionelle i forhold til et konkret arbejdsfelt eller en konkret opgave
  • Foredrag og workshops, blandt andet om procesfacilitering og metoder i professionel-til-professionel arbejdet
  • Voksen- og ungesamtaler, der kan tilrettelægges aktivt, det vil sige fx kobles til en sportslig aktivitet

Jeg har særlig viden om:

  • Supervisionsmetoder
  • Forandrings-, udviklings-, og læreprocesser
  • Praksisudvikling

Kontakt: kaspermikladal@protonmail.com