Ingen skal bære
deres smerte alene

Børneindsatser

I HAFU elsker vi at samarbejde med børn og unge. Af alle slags. Vi betragter det som noget af det vigtigste i verden, at undersøge og forstå børn og unges perspektiver, logikker og deres måder at være i verden på. At forstå dét, vi synes er problematisk som børnenes og de unges løsning og at bidrage til at gøre det hele meningsfuldt, også når det umiddelbart forekommer uforståeligt, uforklarligt, umotiveret og uforudsigeligt.

Vi har rigtig meget erfaring med at arbejde med børn. Som udgangspunkt taler vi i vores praksis kun meget sjældent med børn uden at inddrage deres forældre. Ofte giver det god mening også at inddrage søskende og andre voksne rundt om barnet, fx lærere og pædagoger i skoler og daginstitutioner.

For os er det meget vigtigt, at børn, der har det svært, ikke oplever at stå alene med ansvaret for problemerne og for løsningen af dem. De skal ikke føle sig forkerte, eller at der er fejl ved dem. Uanset, hvordan det går og hvor anderledes, de tager sig ud.

Ved at invitere forældre og andre vigtige voksne med, viser vi barnet, at dets problemer og løsningen af dem er en fælles opgave og de voksnes ansvar. Børnene bliver ofte eksperter, der hjælper med at kaste lys over, hvad der gør det hele værre, og hvad der virker til at gøre ting bedre. Meget ofte vil de vanskeligheder, der påvirker børn, kunne forstås som reaktioner på nogle uhensigtsmæssige samspilsmønstre hjemme eller i skolen.

Det er i samtaler med børn vigtigt, at vi også kan tale om de voksne. Forældre skal derfor være indstillede på, at samtalerne også handler om dem. 

Afhængigt af problemstillingen vil vi ofte vælge i første omgang udelukkende at arbejde med de voksne rundt om barnet – særligt når barnet er under 7 år. Men forløb kan se meget 

forskellige ud og tilrettelægges i praksis sammen med jer. 

Timepris: 1250 kr./timen.

Vi tilbyder undervisningsforløb, behandlingsforløb og stress/traumeinformerede udredninger til børn.