Ingen skal bære
deres smerte alene

Rebekka

Jeg hedder Rebekka, er født i 1985 og konsulent i HAFU – Institut for liv. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2017 og autoriseret af socialministeriet i 2020. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er, som autoriseret psykolog, underlagt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, en række krav til sikring af kvaliteten i mit arbejde samt reglerne om tavshedspligt.

Inden jeg blev psykolog, har jeg igennem en årrække arbejdet som efterskolelærer. Som psykolog har jeg primært arbejdet med børn og unge, deres forældre og de professionelle omkring dem, men jeg har også lavet undervisning, opkvalificering og oplæg for andre professionelle og forældre, ligesom jeg kører forløb for børn i grupper eller klasser, fx Mellemdiamantforløb.

I HAFU – institut for liv tilbyder jeg:

  • Terapeutiske forløb med børn og unge
  • Indholdsfokuseret supervision af psykologer og andre faggrupper individuelt eller i gruppe
  • Foredrag og workshops med afsæt i traumeorienterede tilgange i daginstitutioner og skoler
  • Mini- & Mellemdiamantforløb til klasser/grupper samt skræddersyede trivselsindsatser
  • Foredrag om børns hverdagsliv og betydningen af at føle sig forpligtet

Jeg har særlig viden om:

  • Børn og unges følelsesmæssige reaktioner på svære liv
  • Særlig viden om børn og unge med ængstelige og indadvendte reaktionsformer
  • Særlig viden om børn og unge med vrede og udadvendte reaktionsformer
  • Særlig viden om børn og unges kropslige reaktioner på svære liv, herunder forstyrrelser i spisemønstre

Kontakt: rebekkatangstad@protonmail.com