Ingen skal bære deres smerte alene

Voksenindsatser

I HAFU samarbejder vi meget og gerne med mennesker af alle slags. 

Vores voksne gæster kan henvende sig af mange forskellige grunde. 

Det kan være livet roder og perspektivet er forsvundet. Det kan også være mennesker, der bærer på svære oplevelser og erfaringer, der påvirker deres liv. Det kan være stress. Det kan være kroppen smerter og fortæller, at der er noget helt galt. Det kan være følelser, der har vokset sig store og stærke – som er både forstyrrende og smertefulde. Og det kan være mennesker, der er traumatiserede. Det kan være forældre til børn, hvor forældreskabet ikke altid er ligetil og forældre til børn med særlige forudsætninger.

Det kan være livet slet og ret går op og ned, og det kan være der blot er brug for en samtalepartner uden for de nærmeste relationer. Det kan være stort og småt. 

Når livet slår knuder og gør ondt, viser det sig helt forskelligt fra person til person. Vi arbejder med de måder, smerten udtrykker sig på og de måder, den håndteres. Det kan fx være den håndteres med misbrug eller forbrug af alkohol eller stoffer, mad, gaming, undgåelsesstrategier, nedlukning eller eksplosioner af raseri.

Vi har en særlig viden om voksne, der reagerer med vrede, udadrettede reaktioner eller som mærker en høj grad af rastløshed og uro. Fysisk og psykisk. 

Vi er som mennesker de liv, vi lever og det er en livslang opgave at integrere alt det, vi oplever og møder på vores vej – både kropsligt og mentalt. I HAFU- institut for liv samarbejder vi om at sortere, finde rum, plads og ro. Og vi arbejder med at finde balancer. Det har en helende kraft i sig selv.

Uagtet, hvad der måtte være din anledning til at kontakte os, lægger vi stor vægt på at skabe et godt tillidsfuldt samarbejde. Vi har en tydelig og omsorgsfuld omgangsform og vi arbejder med at skabe mening og sammenhæng i det, du kommer med. Lige meget hvad det er. Vi arbejder altid skamreducerende. 

Udgangspunktet er altid almenpsykologisk. Det betyder blandt andet, at vi så vidt muligt undgår al form for kategorisk vurdering i alle indsatser. Vi kombinerer i vores indsatser den almenpsykologiske tilgang med stress/traumeorienterede metoder, som vi har stor viden om.

Vi tilbyder:

Samtale- eller rådgivningsforløb voksne 1250 kr./timen.