Ingen skal bære deres smerte alene

Organisatoriske opgaver

Vi involverer os gerne i udviklingsprojekter og processer.

Det kan være en omstrukturering af specialindsatserne på skoleområdet eller nye praksisser på institutionsområdet. Det kan være inklusionseftersyn eller tilpasning til nye krav i lovgivningen, fx på daginstitutionsområdet.

Det kan også være indsatser af mere undersøgende karakter. Fx hvordan står det til med implementeringen af særlige indsatser på skolerne?

En tredje type indsatser er opkvalificering. Det kan fx være opkvalificering af bosteders- eller plejefamiliers håndtering af følelsesmæssige udtryk. Det kan være indsatser, der sigter mod nedbringelse af magtanvendelser og/eller tvang. Det kan også være opkvalificering af ledere i forhold til at implementere overordnede beslutninger i praksis eller kvalitets- og metodeudvikling i konkrete daginstitutioner.

Et konkret eksempel på et udviklingsprojekt er ’Et fagligt løft i forbindelse med implementeringen af dagtilbudsloven fra 2018’, som involverer alle kommunens institutioner, alle medarbejdere og forældrebestyrelserne. 

Ring til os og lad os se om vi kan finde ud af noget sammen.