Ingen skal bære deres smerte alene

Uddannelse for professionelle i diamantforløb for individuelle unge

Uddannelsen som kursusleder i Diamantforløbet er for dig som professionel, der i din daglige praksis arbejder med unge, der er udfordret af eller udfordrer andre med deres vrede. Du vil på uddannelsen få mulighed for at tilegne dig en række teoretisk funderede praktiske værktøjer til at håndtere unge med vrede og andre udadrettede reaktionsformer. 

Konkret vil du som kursusleder i Diamantforløbet få redskaber til:

At styrke en kriminalitetsforebyggende indsats.

At udvikle konfliktnedtrappende metoder i samarbejde med de unge.

At hjælpe de unge med at blive klogere på deres vrede; dens funktion, dens effekt, dens væsen og dens kompetence.

At udvikle nye håndteringsstrategier sammen med de unge, så konsekvenserne af deres vrede bliver mindre.

At få nye professionelle forståelser og handlemuligheder.

Uddannelsen sætter dig i stand til at lede individuelle vredeshåndteringsforløb. Forløbet består af en individuel samtale med den unge og derefter et forløb på 4 moduler.  De unge kan være i aldersgruppen 13 – 25 år.

Uddannelsen består af en teoretisk indføring, konkret gennemgang af øvelser og lege, fælles refleksioner, demonstrationer og træning.  Diamantforløbet for unge er direkte implementérbart i din egen daglige praksis og kan også bruges, hvis du blot ønsker inspiration og værktøjer til dit daglige arbejde med børn.

Uddannelsen består, foruden kursusdagene, af en manual, hvor den grundlæggende teori er foldet ud og beskrevet, ligesom hver øvelse er detaljeret beskrevet, så du selv kan gennemføre den. Foruden manualen får du på uddannelsen udleveret en materialekasse, der indeholder alle de materialer, der skal bruges under afviklingen af et Diamantforløb for unge. Materialekassen indeholder blandt andet billedkort på vrede, snekugler, babushkadukke mv. Du får også adgang til en Dropboxmappe, hvor du finder lydfiler, videoer, kopiark mv.

Uddannelsen afsluttes med et diplom. 

Ledige hold

 

Hold 9 DET INDIVIDUELLE DIAMANTFORLØB (åben for tilmelding)

Onsdag den 22.01.25 kl. 9.00-16.00
Torsdag den 23.01.25 kl. 9.00-16.00

Herunder kan du tilmelde dig det ønskede forløb.

Pris for kursus: 8.000 kr. + moms

Faktura fremsendes som e-faktura via EAN-nr

Uddannelsen afholdes hos B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V

Tilmelding sker her