Ingen skal bære deres smerte alene

Supervision

Vi varetager supervisionsopgaver mange forskellige steder, både individuelt og i grupper, i tværfaglige og i monofaglige teams. Vores tilgang er båret af vores menneskesyn og kendetegnet ved en uformel dialogisk form. Afhængigt af den konkrete supervisor vil der være mulighed for et mere processuelt og metodisk fokus.

Vi tilbyder:

Individuel supervision psykologer1250 kr./timen
Gruppesupervision psykologer (4 personer/40 timer)24.000 kr./pr. pers.
Gruppesupervision1800 kr./timen
Supervision af plejefamilier1700 kr./timen

Alle priser er ex moms