Ingen skal bære deres smerte alene

Ungeindsatser

Vi har rigtig gode erfaringer med at arbejde med unge generelt. 

Vi har i huset særlig viden om unge, der oplever tristhed og ængstelighed, unge der er vokset op med en eller flere diagnoser, unge, der har været anbragt eller er adopterede og unge, der reagerer med et ændret spisemønster. Ud over det møder vi alle mulige andre unge, der kommer af alle mulige grunde og mærker livet på alle mulige måder. 

Vi arbejder almenpsykologisk og med en orientering udad – mod livet, fremtiden og mulighederne. Men vi arbejder også på at undersøge og reparere de ridser i hjertet, som livet har givet. Med udsyn og indsigt.

Vi har en særlig ekspertise i unge, der viser livet er svært med vrede, udadrettede reaktioner. Det kan være dem, der benytter sig af aggressive handlinger og bliver til fare for sig selv og andre. Det kan være, de er involveret i kriminalitet og misbrug. Det kan være de er blevet beskrevet med lav impulshæmning, manglende selvkontrol, mangel på empati og lignende. Og det kan være de har haft en vanskelig opvækst og skolegang. Det kan være de har fået en eller flere diagnoser.

Også her tager vi det hele med og møder det med velvilje, kærlighed og forståelse. Vi arbejder selvfølgelig også med at forandre dét, der stiller sig i vejen og dét, som får konsekvenser for de unge selv og deres omgivelser. Hvordan det enkelte forløb tilrettelægges varierer, og der vil som hovedregel være en involvering af mennesker rundt om den unge, herunder forældre, skole, evt. andre aktører.

Vi tilbyder:

Ungesamtaler 1250 kr./timen.

Skræddersyede forløb af varierende varighed til unge (fra ca. 12 år), der kombinerer øvelser og samtale 1250 kr./timen

Individuelle Diamantforløb for unge  (fra ca. 12-25 år)

Individuel samtale á 2 timers varighed

4 moduler á 2 timers varighed

Tilbagemelding til familie/andre aktører 

Pris 17.000 kr. pr. ung.