Ingen skal bære
deres smerte alene

Nicoline

Jeg hedder Nicoline Dam Olesen, er født i 1990 og er konsulent i HAFU – institut for liv.  Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2018 og autoriseret af socialministeriet i 2021. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er, som autoriseret psykolog, underlagt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, en række krav til sikring af kvaliteten i mit arbejde samt reglerne om tavshedspligt.

Jeg har erfaring med at afholde samtaler med voksne, børn og unge, deres forældre og fagpersoner omkring dem. Derudover har jeg erfaring med afholdelse af kurser og undervisning, hvor jeg blandt andet har afholdt Diamantforløb for børn/unge.

Jeg har en særlig interesse for traumer, og hvad disse kan gøre ved mennesket, både i kroppen og sindet. Jeg har især erfaring med at arbejde med mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb og følgerne heraf. 

I HAFU – institut for liv tilbyder jeg:

  • Terapeutiske forløb med børn og unge – og deres vigtige voksne
  • Mini- & Mellemdiamantforløb til klasser/grupper

Jeg har særlig viden om:

  • Børn og unges følelsesmæssige reaktioner på svære liv
  • Særlig viden om børn med ængstelige og indadvendte reaktionsformer
  • Særlig viden om børn med vrede og udadvendte reaktionsformer
  • Børn og unge med seksuelle traumer
  • Børn og unges kropslige reaktioner på svære liv, herunder forstyrrelser i spisemønstre

Kontakt: nicolineolesen@protonmail.com