Ingen skal bære
deres smerte alene

Camilla

Jeg hedder Camilla Obel, er født i 1977 og indehaver af HAFU – Institut for liv. Jeg fungerer som administrerende direktør.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium i 2004 og har arbejdet knap 10 år som skoleleder. 

Jeg har efteruddannet mig i sanseintegrative metoder, systemiske og narrative terapeutiske tilgange og traumeorienterede tilgange.

Jeg har arbejdet med teori- og metodeudvikling siden 2010. Sammen med min partner Maria har jeg bl.a. udviklet Diamantforløbene og børneekspertmetoden og vi er aktuelt i gang med at udvikle skamreducerende metoder. I HAFU – institut for liv er jeg ansvarlig for uddannelsesdelen samt for vredeshåndteringsforløb for unge.

Jeg har mange års erfaring med udviklings- og forandringsforløb med børn, unge og deres vigtige voksne, både forældre og professionelle fra daginstitution og skoler. Jeg er vant til at begå mig i komplicerede sammenhænge og god til at arbejde med traumatiske begivenheder både individuelt og i fællesskaber, fx i klasser. Jeg er en erfaren og inspirerende underviser og har gennem mange år opkvalificeret andre professionelle, som arbejder med børn og unge. 

I HAFU – institut for liv tilbyder jeg:

 • Skræddersyede samtale- og udviklingsforløb for børn og unge – og deres vigtige voksne
 • Skræddersyede vredeshåndteringsforløb for børn, unge og voksne
 • Stress/traumeinformeret udviklingsforløb for børn og unge, fx med angst
 • Børneekspertforløb
 • Forældrerådgivning
 • Supervision i diamantforløbene og for andre faggrupper
 • Uddannelser i alle 4 Diamantforløb for professionelle
 • Særligt tilrettelagte indsatser og udviklingsprojekter i skoler, klasser og daginstitutioner, herunder trivselsforløb med grupper af børn eller klasser
 • Foredrag

Jeg har særlig viden om:

 • Kriminalitetsforebyggelse – og arbejdet med rocker- & banderelaterede unge
 • Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb og vold
 • Børn og unge med medicinske traumer og vanskelige oplevelser bag sig
 • Børn og unge, der lever med særlige omstændigheder og socialt udsathed 
 • Familier, der er kommet ind i uheldige mønstre, der gør det svært at være sammen
 • Børn og unge i risiko for eksklusion fra daginstitution, skoler eller lign. 
 • Skoleplacering og inklusionsprocesser

Jeg har forløb med både private og offentlige kunder. Sammen med Maria har jeg udgivet 2 bøger og en tredje er på vej. Jeg har deltaget i dokumentarfilmene ’I følelsernes vold – vreden’ (DR2) og ’De vrede piger’ (DR3).

Kontakt: camillaobel@protonmail.com