Ingen skal bære deres smerte alene

Børn- og unge eksperter

Vi har gennem tiden mødt rigtig mange børn og unge. De har gjort os klogere gang på gang og meget af det arbejde vi laver, kan vi kun lave, fordi vi har lært så meget af de børn og unge, vi har samarbejdet med. Vi kalder dem vores børne- og ungeeksperter. Fordi det er lige, hvad de er!

Nu har andre også muligheden for at blive klogere via vores børne- og ungeeksperter.

Vores ekspertgruppe består af alle de børn og unge, der på vores opfordring, har meldt sig helt og aldeles frivilligt til at hjælpe voksne og også andre børn, til at blive klogere. Alle de børn og unge, vi møder, har dét, der skal til for at blive ekspert i vores regi.

Nogle gange bidrager de med deres ekspertviden til vores bøger og artikler. Andre gange inviterer vi dem med ud og holder foredrag og oplæg. Måske holder de endda selv et foredrag… 

Du kan også rekvirere en ekspert, hvis du fx vil vide mere om, hvad der set med et barns øjne er vigtigt i et specialtilbud eller hvad voksne med fordel kan gøre mere af, hvis de vil hjælpe børn med udadrettet adfærd. Vores eksperter følges med os. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om børne- og ungeeksperterne, og find ud af hvordan du eventuelt kan blive klogere via dem.