Ingen skal bære deres smerte alene

Trivsel og udviklingsforløb

Når klasser har det svært, kan det vise sig på flere måder. Ofte bliver et eller flere børn i klassen udpeget som problemet og ofte igangsættes processer, der – stik imod hensigten – bidrager til at forstærke det vanskelige. Det kan også være, at en klasses kultur er blevet utryg, fx efter gentagne lærerskift og autoriteten er landet blandt børnene. Og så kan det være der er hændt en klasse noget alvorligt, der skal undersøges og repareres.

Vores udgangspunkt er, at problemer i børns fælleskaber og uhensigtsmæssige børnekulturer altid er et voksenansvar. I skolen er det først og fremmest de professionelles ansvar. Men meget ofte er forældrene også involveret på mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Intet problem bor hos et enkelt barn. Men konkrete samspil børn imellem og forståelser af konkrete børn kan få det til at se sådan ud.

Vi skræddersyr forløb til klasser, der bøvler, på baggrund af en dialog og aftaler pris i forhold til det.

Ring for en uforpligtende snak om, om vi kan tilbyde noget til jer.