Ingen skal bære
deres smerte alene

Ditte

Jeg hedder Ditte Alfastsen, født i 1993 og er konsulent i HAFU – institut for liv. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2020 og Totum kropsterapeut fra Totum – skolen for kropsterapi i 2020.

Jeg har erfaring fra kriminalpræventivt arbejde med fokus på vredeshåndtering og har en særlig interesse i temaer som tilknytnings- og udviklingstraumer, belastningsreaktioner, livs- og identitetskriser samt de kropslige symptomer, følelsesmæssige reaktionsmønstre og overlevelsesstrategier vi kan udvikle som svar på traumatiske hændelser. Herudover har jeg flere års erfaring som underviser og instruktor på Københavns universitet.

Kroppen husker det levede liv – også de oplevelser vi helst vil glemme. Vores kroppe er derfor som en bog, der fortæller en historie om de hændelser, der på godt og ondt har formet os som mennesker. I tilfælde af stressbelastninger eller traumer kan vi opleve at forbindelsen mellem vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser svækkes. Som psykolog og kropsterapeut hjælper jeg mennesker i alle aldre med at genskabe forbindelsen til sig selv. 

Kropsterapien være en hjælp til at: 

 • Få fornemmelse for egne følelser, behov og grænser.
 • Arbejde med de oplevelser, der er ikke findes ord for.
 • Styrke kropsbevidstheden og evnen til at aflæse kroppens signaler.
 • Få bedre balance i et nervesystem, der konstant er på vagt.
 • Afhjælpe smertetilstande, kraftnedsættelse, tics, motorisk uro og andre diffuse kropslige symptomer.

I HAFU – institut for liv tilbyder jeg:

 • Diamantforløb for unge
 • Kropsterapeutiske forløb for børn, unge og voksne – enten uafhængigt af eller som del af et forløb, der også har en samtaledel

Jeg har særlig viden om:

 • Sammenhængen mellem kropslige og mentale reaktionsformer
 • Stress og traumers måder at lagre sig i kroppen og betydningen af det
 • Regulering af børn og unges arousal (hyper- og hypoaktivitet)
 • Unge, der reagerer med vrede og udadrettede reaktionsformer
 • Kriminalitetsforebyggelse